Důležité upozornění

06.05.2012 06:30

Na základě informací z generálních konzulátů České Republiky a Slovenské Republiky je zde důležité upozonění pro členy našeho klubu, kteří mají děti zapsané v cestovním pasu:

po 26. červnu 2012 bude moci každý občan (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem (zápisy dětí v pasech rodičů tedy již nebudou platné). Zákon o cestovních dokladech již v minulosti zrušil s účinností od 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů, nicméně zápisy provedené před 1. červencem 2011 zatím jsou v platnosti až do 26. června 2012. Po tomto datu však každý musí mít vlastní pas.

Zpět